Presidente Partido Popular de Ourense
Ourense Ten Presidente 2019
Programa Electoral 2015 - 2019
Congresos Locais
Congresos Locais 2016
XVI Congreso Partido Popular de Ourense
XVII Congreso Partido Popular de Ourense
XVI Congreso Partido Popular de Galicia
XV Congreso Partido Popular de Galicia
Revista Populares Ourense
Escola de ver‡n
Presidente Partido Popular de Ourense
Facebook

18 Congreso Popular


• Coas súas declaracións, o secretario de organización do PP de Ourense pon en valor a decisión dos populares do Carballiño, que coa súa abstención no pleno de hoxe evitaron o bloqueo do Concello ao facilitar a aprobación dos orzamentos.

23, maio, 2018.

“Temos ben claro que por diante de calquera estratexia partidista está sempre o beneficio da veciñanza”, sinalou hoxe o secretario de organización do Partido Popular de Ourense, Pablo Pérez, á hora de valorar a abstención dos populares do Carballiño no pleno celebrado esta mañá e que permitiu a aprobación dos orzamentos municipais de 2018, evitando así o bloqueo dos investimentos previstos.

Pablo Pérez subliñou a “altura de miras” do grupo popular no concello carballiñés, en contraposición ao bloqueo sistemático que a oposición está a realizar no Concello de Ourense “sen importar os cidadáns e o futuro da cidade, aportando únicamente alternativas que só procuran o beneficio electoralista propio”.

O secretario de organización do PP lembrou que con calquera orzamento “están en xogo infraestruturas e servizos moi importantes para os cidadáns e se se queren facer aportacións para iso está o periodo de alegacions”.

Precisamente iso espera Pablo Pérez do goberno socialista carballiñés. “Agora toca mellorar o proxecto orzamentario e esperemos que o alcalde entenda que o grupo popular tamén pode facer positivas aportacións, en especial para o plan de investimentos con cargo ao superávit do 2017”.

Pérez afirmou que agarda que os veciños do Carballiño tamén valoren positivamente a decisión do PP no pleno de hoxe, “e que a veciñanza da capital tamén se decate de que sempre hai alternativas políticas que benefician aos cidadáns, lonxe do bloqueo continuo e partidista”.

 

• Esta xornada representa o espírito dun pobo que foi configurando a súa idiosincrasia ao redor do feito diferencial que supón posuír unha lingua propia.

17, maio, 2018.

Como cada 17 de maio, os galegos conmemoramos o Día das Letras Galegas, unha celebración que se institucionalizou para defender e por en valor a lingua e a literatura galegas. Escolleuse o 17 de maio porque esa foi a data da edición do libro de Rosalía de Castro Cantares Gallegos, primeira gran obra mestra da nosa literatura. 

Desde o Partido Popular de Ourense queremos sumarnos a esta celebración reafirmando o nítido compromiso da nosa formación política coa lingua, a literatura e a cultura galega, como así o fará nas institucións nas que goberna organizando, a través da Deputación de Ourense e con motivo do cen aniversario do seu nacemento, unha homenaxe á primeira muller que publicou na nosa lingua en xornais e revistas galegas e da emigración logo da Guerra Civil: Pura Vázquez.

Un compromiso que tamén quedará patente na celebración da Ourensanía, que na edición deste ano terá como protagonista a un home para quen ser galeguista obrigaba “a falar en galego, porque iste é o noso feito diferencial que temos que cultivar con todo agarimo si queremos ser nós”. Así falaba Xosé Ramón Fernández-Oxea, Ben Cho Shey.

Os populares ourensáns seguiremos velando pola nosa lingua a través da terapia máis efectiva, o seu uso. O uso dunha lingua que, como demostran a historia e as celebracións como a que hoxe nos reúne, representa o espírito dun pobo que foi configurando a súa idiosincrasia dese feito diferencial que supón, como din os nosos poetas e escritores, posuír unha lingua propia.

Por todo isto, desde o Partido Popular de Ourense continuaremos a ser abandeirados na defensa da lingua e a cultura galega, ferramenta fundamental para construír a Galicia do futuro.

 
  • A moción popular considera necesario establecer un mecanismo que garanta a transparencia do destino das aportacións ás formacións, cunha documentación específica que estará sempre a disposición do pleno, será fiscalizada pola Intervención Xeral da Deputación e remitida ao Tribunal de Contas.

Ourense, 11 de maio de 2018.- Co obxectivo de dar un paso máis no ámbito da transparencia, o grupo popular presentará no pleno ordinario do presente mes unha proposta para a mellora da regulación das asignación aos partidos políticos representados na corporación provincial, que inclúe a introdución dun mecanismo de xustificación dos gastos realizados con cargo á citada asignación, así como os controis necesarios para garantir unha total transparencia no financiamento dos respectivos partidos.

A moción do PP ten como punto de partida a implicación do Goberno provincial coa transparencia institucional e económica e co acceso á infomación por parte dos cidadáns. 

Unha liña de traballo determinada pola Lei de Transparencia de 2013 que recolle o dereito do cidadán a estar correctamente informado e a ter un axeitado grao de participación nas decisións que lle afectan. Dereitos que o Goberno do PP na Deputación decidiu impulsar coa posta en marcha de diferentes iniciativas.

Agora, o grupo popular vai máis aló no ámbito da transparencia e bo goberno cunha iniciativa que procura xerar unha maior confianza e credibilidade na veciñanza, a través do control e xustificación dos gastos que os partidos políticos representados na corporación provincial fan con cargo ás asignacións que perciben.

A proposta supón unha modificación do apartado C) da base 67ª das bases de execución dos orzamentos da Deputación no tocante ás asignacións ás formacións políticas, que reciben 900 euros mensuais por grupo e outros tantos por cada un dos seus deputados.

O PP entende, por unha banda, que é preciso regular expresamente a posibilidade de destinar estas asignación ao financiamento dos partidos, establecendo os controis necesarios para garantir unha total transparencia nesta materia.

Ademais, considera necesario establecer un mecanismo de xustificación dos gastos realizados con cargo a estas subvencións, “que ata agora non se esixía de maneira formal”, sen deixar de respectar a autonomía de cada grupo para decidir a que dedica este diñeiro pero sempre no marco da lei.
No tocante ás aportacións para o financiamento de gastos ordinarios de partido, a moción popular propón unha contabilidade específica que se porá a disposición do pleno sempre que se lle requira, unha xustificación semestral deses gastos e copia do extracto bancario no que se reflictan todos os movementos da conta corrente aberta polo grupo político.

Toda esa información, que será fiscalizada pola Intervención Xeral da Deputación, estará accesible aos cidadáns no portal de transparencia da institución provincial e remitirase ao departamento de partidos políticos do Tribunal de Contas.

No caso de que non se presenten os documentos requiridos ou haxa un informe negativo da Intervención Xeral “quedarían automáticamente suspendidos os pagamentos das cantidades recoñecidas ata que non se proceda a regularizar esta situación”, engade a proposta.

Ademais, ao remate do mandato cada grupo deberá xustificar todas as asignacións recibidas e liquidadas as dotacións, tendo en conta que no caso de existir excesos de financiamento deberán reintegrar ese exceso na tesourería provincial.

 

Ver Todas

Suscíbete:
Redes Sociales: